Offren i Myanmar/Burma får hjälp genom sweras nätverk

”Hjälpen måste fram omgående”, säger Amjad Saleem, Muslim Aid (MA) företrädare för en av SWERAs samarbetsorganisationer i området. ”Ungefär 140.000 personer beräknas ha dött och säkerligen är drygt två miljoner människor hemlösa sedan cyklonen Nargis.” MA arbetar särskilt med vattenfrågor.

Cyklonen Nargis har slagit ut skördar och odlingar av basvaror såsom ris m.m. Brunnar är obrukbara på grund av salt som kommit in i dricksvattnet. Många är undernärda sedan tidigare och risken är att sjukdomar sprids snabbt, särskilt vattenburna sjukdomar. Hjälpen måste fram omgående.

SWERA har arbetat länge i Sydostasien och har ett brett nätverk, genom vilket SWERA kan kanalisera sina insatser.

Ditt bidrag behövs!

SWERA har startat en insamling till arbetet i Myanmar/Burma. Plusgiro 90 00 27-4. För mer information: Ruani De Silva, internationell koordinator, tel 08-21 16 05. Varje bidrag är viktigt . Ge Din gåva här.

Den smärtsamma verkligheten…

 

Varje dag tvingas tusentals människor fly från sitt hemland och därmed påbörja ett långt, och ofta smärtamt, sökande efter ett nytt hemland. Orsakerna är flera. De vanligaste är förföljelse på grund av ras, nationalitet eller på grund av religion eller politisk uppfattning.Två tungt vägande faktorer tvingar människor att lämna sitt hemland. Den ena talar om krig, den andra om ständiga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Swera stödjer flyktingar från Burma

swera har  medel från Radiohjälpen för stöd till flyktingar från Burma i Indien och Malaysia. De tillhör en kristen minoritet från Chin provinsen och flyr diktatur och förtryck.Men vare sig Indien eller Malaysia erkänner dem som flyktingar. Swera stödjer i första hand deras möjligheter att skydda sig mot att bli återsända  till hemlandet, barnens skolgång och hälsovård.

sweras första utlandskontor öppnat

 

I början av juli öppnade sweras första bemannade kontor I Bogota, Colombia.
Elizabeth Calderón Luning står för kontoret och följer det arbete för internflyktingarna, som våra partners genomför. Ingemar Strandberg, sweras
ordförande, är jus hemkommen från Colombia och rapporterar.

swera besöker förvaret i Märsta

En frivilliggrupp från swera besöker varannan måndag kväll Migrationsverkets förvarsanläggning i Märsta norr om Stockholm. Här finns frihetsberövade personer, som kanske väntar på utvisning eller en utredning om oklar identitet.

sweras volontärer ger socialt stöd till de förvarstagna, som ofta vistas här under lång tid i ovisshet om sin framtid.
De besöker även transit-boendet, där flyktingar placeras i väntan på plats vid en flyktingförläggning någonstans i landet.
Är du intresserad av att delta i gruppen? Kom i så fall på ett informationsmöte den 5 november kl 18.00  i sweras lokaler på Textilgatan 43, mittemot Fryshuset, Station Mårtensdal på Tvärbanan.

Anmäl dig på marstaforvaret@yahoo.se.

sweras stöd till Sydostasien

swera igång med arbetet för chin-flyktingarna från Burma (2006-07-30)

Radiohjälpen beviljade 2006-05-10 sweras ansökan om stöd till chin-flyktingar i Sydostasien. – Det är ett välkommet beslut som kommer att stärka chin-gruppens situation, säger Carl-Fredrik von Seth, som är generalsekreterare för swera.

En delegation från swera kommer under augusti och september 2006 att vara i områden där chinflyktingar från Burma finns för att förbereda insatserna. I till exempel Malaysia finns det ca 12.000 chinflyktingar, varav en grupp om ungefär 200-250 ensamkommande barn. I Indien finns sedan ett par decennier en stor grupp om ca 60.000 chinflyktingar, som lever under mycket besvärliga förhållanden. Tusentals lever som internflyktingar i och runt Rangoon. Flyktingarna i Indien och Malaysia anses som illegala immigranter och saknar internationellt skydd. En frivillig återvandring till Chinstaten i Burma (Myanmar) är svår att förutse så länge militärregimen finns.

– Radiohjälpens stöd gör att swera kan fortsätta att utveckla sina insatser i Sydostasien och ge en utsatt flyktinggrupp ett angeläget stöd. Insatsen kommer att koordineras av vårt kontor i Colombo, Sri Lanka, uppger Börje Sjökvist, ordförande i swera.

swera får stöd till Sydostasien

Radiohjälpen beviljade 2006-05-10 sweras ansökan om stöd till chin-flyktingar i Sydostasien. – Det är ett välkommet beslut som kommer att stärka chin-gruppens situation, säger Carl-Fredrik von Seth, som är generalsekreterare för swera.

– Radiohjälpens stöd gör att swera kan fortsätta att utveckla sina insatser i Sydostasien och ge en utsatt flyktinggrupp ett angeläget stöd. Insatsen kommer att koordineras av vårt kontor i Colombo, Sri Lanka, uppger Börje Sjökvist, ordförande i swera.

Colombia viktigt programland för swera

Några av de barn som deltagit i sweras barnprojekt i Alto de Casucá utanför Bogotá. Foto: swera

Under 2005 har swera stött ett projekt för ungefär 40 barn i Alto de Casucá, som ligger utanför Bogotá. Medlen kommer från Radiohjälpens kampanj ”Världens Barn”.

Projektet har vänt sig till internflyktingbarn och omfattat psyko-sociala insatser, freds- och konfliktlösning och barns rättigheter. Under 2006 har swera ett projekt i provinsen Sucre, med stöd från Forum Syd, som syftar till att skapa ett lantmäteri för internflyktingar och deras landrättigheter. Projektet genomförs i samarbete med ILSA, en juridisk organisation i Colombia.

Efter diskussioner mellan sweras delegation (ordföranden Börje Sjökvist och Rikard Nordgren) och den svenska ambassaden/Sida i Bogotá den 6-19 februari 2006 påbörjade swera att planera för ett mer omfattande internflyktingprogram i Colombia. Den 11-24 maj 2006 skedde ett återbesök i landet då konkreta diskussioner fördes bland annat om ett samarbete mellan swera och PCS (Project Councelling Services), som är ett konsortium av flera internationella NGOs. swera avser att utöka sitt program i Colombia från år 2007 med inriktning på internflyktingar, bland annat till Cartagena-området.

Afghaner, irakier och somalier behandlas inte humant

Det är inte humant att försöka tvinga irakier att åka hem så länge våldet fortsätter i Irak.

Ge uppehållstillstånd till irakier, somalier och afghaner ,som inte kan åka hem, även om de inte vistas lång tid i Sverige. De bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd. Det anser svensk flyktinghjälp – swera – i ett brev till Migrationsverket.

Sedan ett antal år anses situationen i bl a Irak så våldsam att de asylsökande därifrån får skydd mot att tvingas återvända. Men de får ändå ingen asyl eller någon form av legal status.

De lever alltså i ständig osäkerhet , när de skall skickas ut . Dessutom är de under ekonomisk press att lämna landet. De får leva på ett bidrag på 1800 kr per månad och får inte arbeta. De har inte rätt till normal sjukvård och många barn får inte gå i skolan.

Det är ca 4.000 människor som befinner sig i den här situationen. Ytterligare cirka 6.000 som väntar på beslut kan komma att beröras.

Efter riksdagens beslut om en ny prövning av vissa av dessa ärenden och ärenden om gömda barnfamiljer , håller migrationsverket på att fatta vägledande beslut. Det är mot den bakgrunden swera skriver till Migrationsverket om en kategori av flyktingar som glömts bort i debatten.

Enligt riksdagens beslut är den nya prövningen bara för dem som vistas lång tid i Sverige. Enligt hittilsvarande praxis beslut av Migrationsverket ,skulle det krävas uppåt tre år. swera anser att även de som varit här kortare tid, lever i samma osäkerhet och bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd.

Ny process och ny utlänningslag – seminarier för advokater och andra jurister

swera inbjuder till ett seminarium om den nya instans- och processordningen och den nya utlänningslagen. Seminariet hålls i Stockholm fredagen den 25 november 2005.

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden och vi får en ny lag. Ett tvåpartsförfarande införs och biträdet får en annan roll än tidigare. Även landinformationsfrågor tas upp. Bland föreläsarna märks professor Christian Diesen och jur dr Annika Lagerkvist. Den nya utlänningslagen presenteras av kanslirådet Björn Berselius, UD. Statssekreteraren vid UD, Charlotte Svensson, diskuterar den aktuella asylpolitiken. Seminariet hålls i Stockholm. Seminariet uppfyller Sveriges advokatsamfunds krav på vidareutbildning. Innehåll:

Den nya utlänningslagen
Bevisprövningen i den nya processen 2006
Utredningsansvar mellan enskild och det allmänna i den nya processen
Offentliga biträdets nya roll
Nyheter inom asylområdet, bland annat ”amnestin”, de nya EU-direktiven. Pågående lagstiftningsarbete
Tillgång till landinformation i nya processen

Krisen för ensamkommande barn

Inte mindre än 708 ensamkommande barn är inskrivna i kommunernas mottagning av asylsökande barn och ungdomar. swera når 250 av ungdomar i sitt arbete i 6 kommuner. Många barn är i så kallad transit, d.v.s. de har ännu inte fått plats i någon av de kommuner som avtalat om mottagande av ensamkommande barn. swera samarbetar med Solna Stad för att aktivera ungdomarna och försöka ge dem en meningsfull tillvaro under transittiden.

”Det är olyckligt att så många barn finns i transit under alltför lång tid. De måste aktiveras så de inte sitter och tänker på en osäker framtid. Det är oftast en känslig ålder och de kan inte hantera situationen”, säger Cristina Sourigues, sweras projektledare. >> Läs mer

Tre nya kurstillfällen om flyktingbarn

swera inbjuder till en kurs om flyktingbarn med fokus på ensamkommande barn. Kursen ges vid tre olika tillfällen, den 12 mars i Umeå, den 26 mars i Växjö och den 16 april i Malmö. >>Se kursinbjudan

swera nyheter

swera har fyllt tre år!

Den 10 januari samlades ett 25-tal personer på sweras kansli för att fira treårsjubileet av sweras bildande. Initiativet till bildandet togs av Börje Sjökvist och det dåvarande Svenska flyktingrådets båda ordföranden Eva Norström och Ingemar Strandberg. swera är en svensk organisation som stödjer asylsökande och flyktingar, både i Sverige och internationellt.

Nu skall vi jobba vidare för att bli ännu bättre!