Swera beviljas stöd från Allmänna Arvsfonden

Svensk Flyktinghjälp, swera, har beviljats stöd med 1 800 000 kronor från Allmänna Arvsfonden för år 2005 i ett 3-årigt projekt för ensamkommande flyktingbarn.

Detta treåriga projekt syftar till att ge ensamkommande flyktingungdomar ett psykosocialt stöd, i samarbete med kommuner som bedriver förläggningar och grupphem. Projektet skall ge trygga förutsättningar för målgruppen att delta i fritids- och kulturella aktiviteter samt, inte minst, att få social träning. På så vis är det möjligt att på naturlig väg skapa relationer mellan de olika grupper som finns i, oftast, problemfyllda bostadsområden.

Med stöd av dels sweras frivilliggrupper, dels psykologstöd skall man i projektet stötta kommunernas verksamhet. Målet är att ungdomarna skall få en större trygghet och tillhörighet samt att de lättare skall kunna tillgodogöra sig kunskaper både i skolan och på fritiden. Detta kommer att stärka deras självförtroende och ge dem ett bättre framtidsperspektiv. Under det första året kommer verksamhet att byggas upp i Karlskrona, Skellefteå och Göteborg.

Kontaktperson: Börje Sjökvist, telefon: 08-21 16 05.