Juristseminarier

 

I samband med att Migrationsverket genomför det så kallade modellprojektet anordnar swera juristseminarier för advokater och jurister på olika håll i landet. Med projektet introduceras en ny arbetsform, vilket ger biträdet ett större utrymme än tidigare.

Sådana juristseminarier om arbetssättet har nyligen anordnats i Örebro, Göteborg och Gävle