Irakier bör inte återsändas nu

 
Den 31 december 2003 var 6.649 personer registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem som irakier. Bland
dessa återfinns till exempel kurder från Irak, eftersom de har irakiskt medborgarskap.

För närvarande finns det 5.300 öppna irakiska ärenden i processen, sedan Migrationsverket i november 2003 påbörjade utredningar om eventuella dessa personers
asylskäl. Ett ställningstagande från Migrationsverket förväntas komma i februari 2004 om hur man ser på skyddsskälen. Om irakier kan återsändas eller inte får vi alltså reda på då. swera menar att man inte ska återsända irakier för närvarande.