Somalier mister sina tidsbegränsade tillstånd

Under 2003 fick fler än 700 somalier tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av situationen i hemlandet. Tillstånden har gått ut. Under tiden har de flesta varit folkbokförda i Sverige.

Migrationsverket håller på att klargöra praxis för somalier som haft tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det innebär att de fortsätter att av Migrationsverket anses som kommuninnevånare tills de åter är sökande hos Migrationsverket. Skyddsbehov och anknytning till Sverige skall då prövas.

swera menar att det är angeläget att dessa somaliers situation klargörs snarast möjligt i beaktande av den betydande anknytning och andra humanitära skäl som finns samt den situation som finns i hemregionen.