sweras stöd till Sydostasien

swera igång med arbetet för chin-flyktingarna från Burma (2006-07-30)

Radiohjälpen beviljade 2006-05-10 sweras ansökan om stöd till chin-flyktingar i Sydostasien. – Det är ett välkommet beslut som kommer att stärka chin-gruppens situation, säger Carl-Fredrik von Seth, som är generalsekreterare för swera.

En delegation från swera kommer under augusti och september 2006 att vara i områden där chinflyktingar från Burma finns för att förbereda insatserna. I till exempel Malaysia finns det ca 12.000 chinflyktingar, varav en grupp om ungefär 200-250 ensamkommande barn. I Indien finns sedan ett par decennier en stor grupp om ca 60.000 chinflyktingar, som lever under mycket besvärliga förhållanden. Tusentals lever som internflyktingar i och runt Rangoon. Flyktingarna i Indien och Malaysia anses som illegala immigranter och saknar internationellt skydd. En frivillig återvandring till Chinstaten i Burma (Myanmar) är svår att förutse så länge militärregimen finns.

– Radiohjälpens stöd gör att swera kan fortsätta att utveckla sina insatser i Sydostasien och ge en utsatt flyktinggrupp ett angeläget stöd. Insatsen kommer att koordineras av vårt kontor i Colombo, Sri Lanka, uppger Börje Sjökvist, ordförande i swera.