Swera formaliserar samarbete med Norsk Flyktingråd och Dansk Flyktinghjälp

Vid ett möte den 4 oktober i Geneve, i samband med FNs Flyktingkommissaries årliga exekutivmöte, träffade sweras generalsekreterare Börje Sjökvist en överenskommelse med sina kolleger i norska flyktingrådet, Raymond Johansen och dansk flyktinghjälp, Andreas Kamm, om ett utökat samarbete.

Ett memorandum of Understanding (MoU) skall utarbetas under hösten 2004. Samarbetet kommer att innebära att swera genom sina nordiska kolleger kan utarbeta vissa biståndsprogram för flyktingar som grund för ansökningar hos SIDA och andra organ. Även Finlands flyktinghjälp kan komma ansluta sig till samarbetet i vissa länder.