Internflyktingar i Colombia

Sweras första programland blir sannolikt Colombia. Det finns fler än 2 miljoner internflyktingar i Colombia till följd av den interna konflikten mellan regeringen och gerillarörelserna i landet. Colombia är också det land i Latinamerika där de flesta brotten mot mänskliga rättigheter begås. Rikard Nordgren har nyligen flyttat hem till Sverige efter 20 års arbete i Latinamerika. Senast var han chef för den organisation i Colombia som ansvarar för NGO-koordinationen. Rikard Nordgren har nu tagit fram ett första förslag till hur swera ska gå vidare med att utforma ett program för rättshjälp och humanitärt stöd till internflyktingar i Colombia.
En delegation med bland andra Rikard Nordgren har nyligen besökt Colombia för att följa upp kontakterna med lokala organisationer och institutioner i landet, vilket också inkluderat möten med den Sveriges ambassad och UNHCR. Därefter kan ett mer detaljerat program utformas och diskussioner med SIDA påbörjas.

Etiopien och Sudan
I maj reser sweras generalsekreterare Börje Sjökvist till Etiopien för att diskutera ett framtida samarbete med organisationen African Humanitarian Action (AHA) som har verksamhet i 8 afrikanska länder, främst inom hälsoområdet.

HIV/AIDS i flyktingläger är en av de frågor som skall diskuteras. Från Etiopien fortsätter Börje Sjökvist till Sudan för att undersöka behoven av bistånd till återvandring efter den fredsuppgörelse som träffats mellan regeringen i Khartoum och SPLA-gerillan i söder. Han skall också undersöka behoven av humanitärt stöd till internflyktingar i Darfour-regionen som lider av inbördes konflikt.

Libanon
sweras planerar en resa till Libanon under året för att titta mer på förhållandena för asylsökande och flyktingar ordförande. Libanon har inte skrivit under FNs flyktingkonvention och många asylsökande och flyktingar riskerar därför att skickas tillbaka till sina hemländer eller på riskfyllda vägar försöka ta sig till Europa. Frontier Center är en libanesisk organisation som bistår irakiska och sudanesiska flyktingar med vilken swera planerar ett samarbete.