Swera-projekt för flyktingbarn i Colombia

Barn i det fattiga och konfliktfyllda Alto de Cazúca, Colombia, som ingår i sweras projekt. Foto: Jocke Nyberg.

Jocke Nyberg, frilandsjournalist, har nyligen besökt sweras barnprojekt i Colombia. Projektet som riktar sig till 40 internflyktingbarn går ut på att ge psykosocialt stöd och barnen skall bl.a. lära sig hantera konflikter på ett fredligt sätt utan våld. Projektet har fått stöd av Radiohjälpen och det pågår till och med 31 december 2005. Läs Jocke Nybergs rapport här.

Swera söker bidrag för HIV/AIDS-insatser i södra Sudan

Patrik och Linda har varit med och bildat en Post Test Club för HIV-testade ungdomar som frivilligt jobbar med att få andra ungdomar att göra detsamma. Foto: Maria Bäcklander
swera har utarbetat ett projekt till Forum Syd/Sida för HIV/AIDs-insatser i norra Uganda och södra Sudan tillsammans med vår samarbetsorganisation Africa Humanitarian Action – AHA. I april kommer vi att lämna en ansökan också till Sida om generella hälsoinsatser i södra Sudan. Läs Cecilia Bäcklanders intressanta artikel (word, 4,5MB) om situationen i norra Uganda och södra Sudan där hundratusentals flyktingar väntar på att återvända hem sedan ett fredsavtal äntligen undertecknats (öppnas i Word).