Ny arbetsordning

Flyktingar skall inte längre kunna lämna in en ny ansökan om asyl sedan den första slutgiltigt avslagits. Det beslutar regeringen i dag. Migrationsverket får dock möjlighet att stoppa en avvisning om något inträffat i det land som en avvisad skall skickas hem till. För att få större öppenhet kring sina beslut skall verket se till att informationen om de politiska förhållandena i flyktingarnas hemländer blir mera tillgänglig. Dagens utdragna asylprocesser leder till stort mänskligt lidande, skriver migrationsminister Barbro Holmberg i DN 2004-01-15.