Colombia viktigt programland för swera

Några av de barn som deltagit i sweras barnprojekt i Alto de Casucá utanför Bogotá. Foto: swera

Under 2005 har swera stött ett projekt för ungefär 40 barn i Alto de Casucá, som ligger utanför Bogotá. Medlen kommer från Radiohjälpens kampanj ”Världens Barn”.

Projektet har vänt sig till internflyktingbarn och omfattat psyko-sociala insatser, freds- och konfliktlösning och barns rättigheter. Under 2006 har swera ett projekt i provinsen Sucre, med stöd från Forum Syd, som syftar till att skapa ett lantmäteri för internflyktingar och deras landrättigheter. Projektet genomförs i samarbete med ILSA, en juridisk organisation i Colombia.

Efter diskussioner mellan sweras delegation (ordföranden Börje Sjökvist och Rikard Nordgren) och den svenska ambassaden/Sida i Bogotá den 6-19 februari 2006 påbörjade swera att planera för ett mer omfattande internflyktingprogram i Colombia. Den 11-24 maj 2006 skedde ett återbesök i landet då konkreta diskussioner fördes bland annat om ett samarbete mellan swera och PCS (Project Councelling Services), som är ett konsortium av flera internationella NGOs. swera avser att utöka sitt program i Colombia från år 2007 med inriktning på internflyktingar, bland annat till Cartagena-området.

Afghaner, irakier och somalier behandlas inte humant

Det är inte humant att försöka tvinga irakier att åka hem så länge våldet fortsätter i Irak.

Ge uppehållstillstånd till irakier, somalier och afghaner ,som inte kan åka hem, även om de inte vistas lång tid i Sverige. De bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd. Det anser svensk flyktinghjälp – swera – i ett brev till Migrationsverket.

Sedan ett antal år anses situationen i bl a Irak så våldsam att de asylsökande därifrån får skydd mot att tvingas återvända. Men de får ändå ingen asyl eller någon form av legal status.

De lever alltså i ständig osäkerhet , när de skall skickas ut . Dessutom är de under ekonomisk press att lämna landet. De får leva på ett bidrag på 1800 kr per månad och får inte arbeta. De har inte rätt till normal sjukvård och många barn får inte gå i skolan.

Det är ca 4.000 människor som befinner sig i den här situationen. Ytterligare cirka 6.000 som väntar på beslut kan komma att beröras.

Efter riksdagens beslut om en ny prövning av vissa av dessa ärenden och ärenden om gömda barnfamiljer , håller migrationsverket på att fatta vägledande beslut. Det är mot den bakgrunden swera skriver till Migrationsverket om en kategori av flyktingar som glömts bort i debatten.

Enligt riksdagens beslut är den nya prövningen bara för dem som vistas lång tid i Sverige. Enligt hittilsvarande praxis beslut av Migrationsverket ,skulle det krävas uppåt tre år. swera anser att även de som varit här kortare tid, lever i samma osäkerhet och bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd.

Ny process och ny utlänningslag – seminarier för advokater och andra jurister

swera inbjuder till ett seminarium om den nya instans- och processordningen och den nya utlänningslagen. Seminariet hålls i Stockholm fredagen den 25 november 2005.

Migrationsdomstolar ersätter Utlänningsnämnden och vi får en ny lag. Ett tvåpartsförfarande införs och biträdet får en annan roll än tidigare. Även landinformationsfrågor tas upp. Bland föreläsarna märks professor Christian Diesen och jur dr Annika Lagerkvist. Den nya utlänningslagen presenteras av kanslirådet Björn Berselius, UD. Statssekreteraren vid UD, Charlotte Svensson, diskuterar den aktuella asylpolitiken. Seminariet hålls i Stockholm. Seminariet uppfyller Sveriges advokatsamfunds krav på vidareutbildning. Innehåll:

Den nya utlänningslagen
Bevisprövningen i den nya processen 2006
Utredningsansvar mellan enskild och det allmänna i den nya processen
Offentliga biträdets nya roll
Nyheter inom asylområdet, bland annat ”amnestin”, de nya EU-direktiven. Pågående lagstiftningsarbete
Tillgång till landinformation i nya processen