Afghaner, irakier och somalier behandlas inte humant

Det är inte humant att försöka tvinga irakier att åka hem så länge våldet fortsätter i Irak.

Ge uppehållstillstånd till irakier, somalier och afghaner ,som inte kan åka hem, även om de inte vistas lång tid i Sverige. De bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd. Det anser svensk flyktinghjälp – swera – i ett brev till Migrationsverket.

Sedan ett antal år anses situationen i bl a Irak så våldsam att de asylsökande därifrån får skydd mot att tvingas återvända. Men de får ändå ingen asyl eller någon form av legal status.

De lever alltså i ständig osäkerhet , när de skall skickas ut . Dessutom är de under ekonomisk press att lämna landet. De får leva på ett bidrag på 1800 kr per månad och får inte arbeta. De har inte rätt till normal sjukvård och många barn får inte gå i skolan.

Det är ca 4.000 människor som befinner sig i den här situationen. Ytterligare cirka 6.000 som väntar på beslut kan komma att beröras.

Efter riksdagens beslut om en ny prövning av vissa av dessa ärenden och ärenden om gömda barnfamiljer , håller migrationsverket på att fatta vägledande beslut. Det är mot den bakgrunden swera skriver till Migrationsverket om en kategori av flyktingar som glömts bort i debatten.

Enligt riksdagens beslut är den nya prövningen bara för dem som vistas lång tid i Sverige. Enligt hittilsvarande praxis beslut av Migrationsverket ,skulle det krävas uppåt tre år. swera anser att även de som varit här kortare tid, lever i samma osäkerhet och bör åtminstone få tillfälligt uppehållstillstånd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *