Swera gör förundersökning i södra Sudan

Under två veckor i december gör sweras generalsekreterare Börje Sjökvist en förundersökning av situationen i södra Sudan för att undersöka behoven av såväl humanitärt stöd som utvecklingsstöd i samband med den stora förväntade återvandringen av flyktingar och internflyktingar som väntas ske nu när ett fredsavtal undertecknats mellan regeringen och Sudan People´s Liberation Movement (SPLM). Forum Syd har bidragit med 50.000 kronor till förstudien och swera tillskjuter resten. Förstudien väntas resultera i en Plan of Action som skall genomföras tillsammans med organisationen Africa Humanitarian Action (AHA) och ev. flera av de nordiska flyktingråden.

Flyktingarna i Darfur måste få hjälp

Situationen i Sudans Darfur-provins betecknas som den värsta humanitära krisen i världen idag. swera planerar ett samarbete med Norsk Flyktingråd och Dansk Flyktinghjälp som båda är verksamma, direkt eller genom samarbete med olika FN-organ, i den utsatta sudanesiska provinsen.

Mer än en miljon människor har blivit fördrivna från sina hem i Darfur-provinsen. Ungefär 200.000 har flytt till grannlandet Tchad. Många av flyktingarna har dött av svält och banala sjukdomar. Befolkningen är utsatt för folkmordsliknande förföljelse av den arabstödda milisen janjaweed som förtrycker den svarta jordbruksbefolkningen i söder. Uppgifter tyder på att en etnisk rensning förekommer. Det är nu viktigt att de internationella hjälporganisationerna får tillträde till området för att kunna bistå alla utsatta människor. Norsk Flyktingråd (NRC) driver redan ett flyktingläger i Darfur på uppdrag av UNHCR och regeringen. Utsänd personal finns på plats för att genomföra och övervaka hjälpinsatserna. swera kommer att ansluta sig till NRCs hjälpprogram. Inom kort reser sweras generalsekreterare Börje Sjökvist till Oslo för att diskutera formerna för detta samarbete. Börje Sjökvist besökte Sudan redan i maj 2004 för att bl.a. undersöka hjälpbehoven i södra Sudan. Konflikten i Darfur, den för närvarande största humanitära krisen i världen, är akut och insatser för att rädda liv måste göras omedelbart. Mellan 800.000 och 1.200.000 människor är i behov av akut mathjälp för att överleva.

Du kan hjälpa till genom att sätta in Ditt bidrag på vårt postgirokonto 350014-7 (swera har ansökt om 90-konto och räknar med att få detta under hösten). Ditt bidrag går garanterat fram!