Kraftig utbildningsinsats om ny lag för gode män

swera har under 2005 utbildat ungefär 350 personer rörande den nya lagstiftningen om god man för ensamkommande barn. De som deltagit har varit gode män, blivande gode män, överförmyndare samt personal från socialtjänsten och Migrationsverket i olika delar av landet. Senast ordnades utbildning 22-25 augusti i Skellefteå, Solna, Alvesta och Göteborg. Utbildningen har skett i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, med stöd av medel från Europeiska flyktingfonden.