Frivillig återvandring

Swera beviljas medel för arbete med frivillig återvandring

Den 3 maj 2004 beviljades swera medel av Migrationsverket för konkreta projektinsatser som berör frivillig återvandring. En stor del av arbetet inrikas på rådgivningsverksamhet. Många som går i tankar på att återvända behöver stöd av olika slag för att kunna ta ett välgrundat beslut. swera kommer att lämna stöd i den processen.