Historiens värsta naturkatastrof

Hjälp till jordbävningsoffren i Sri Lanka

Dansk Flygtningehjćlp er i řjeblikket i gang med at uddele vand, mad og telte til de op mod 1 mio. hjemlřse i Sri Lanka – alle ofre for flodbřlgernes hćrgen. Foto:DRC

swera skall bistå de danska och norska flyktingråden i nödhjälpsarbetet i Sri Lanka. Båda organisationerna har personal på plats för att hjälpa de ca 1,5 miljoner människor som drabbats av jordbävningen i indiska oceanen.swera startar en insamling för att bidra till de båda systerorganisationernas nödhjälpsarbete som omfattar vatten, mat, tält, tillfälliga bostäder och andra livsnödvändiga förnödenheter.
Läs mer på Danska flyktingrådets hemsida och Norska flyktingrådets hemsida.

Ge Ditt bidrag via postgiro 90 00 27- 4 – svensk flyktinghjälp.