Swera stödjer flyktingar från Burma

swera har  medel från Radiohjälpen för stöd till flyktingar från Burma i Indien och Malaysia. De tillhör en kristen minoritet från Chin provinsen och flyr diktatur och förtryck.Men vare sig Indien eller Malaysia erkänner dem som flyktingar. Swera stödjer i första hand deras möjligheter att skydda sig mot att bli återsända  till hemlandet, barnens skolgång och hälsovård.

sweras första utlandskontor öppnat

 

I början av juli öppnade sweras första bemannade kontor I Bogota, Colombia.
Elizabeth Calderón Luning står för kontoret och följer det arbete för internflyktingarna, som våra partners genomför. Ingemar Strandberg, sweras
ordförande, är jus hemkommen från Colombia och rapporterar.